J-Wurf

Tyva wohnt jetzt bei Jan, Barbara, Emma und Julius
IMG_5507
Ida wohnt jetzt bei Alina
Abschied Ida
Senja wohnt jetzt bei Miriam und Witali
Abschied Senja
Joy wohnt jetzt bei Familie Graf
Abschied Joy
Juna wohnt jetzt bei Andrea und Rainer
Abschied Juna
Rufus wohnt jetzt bei Victoria und Sebastian
Abschied Rufus
Isaac wohnt jetzt bei Christa und Christoph
Abschied Isaac
Luiz wohnt jetzt bei Nicole
Abschied Luiz
Stevie wohnt jetzt bei Laura, Heike und Gerhard
Abschied Stevie
Just call me Tyva from SERADA Garden
Tyva
Tyva 1
Just call me Ida from SERADA Garden
Ida
Ida 1
Just call me Senja from SERADA Garden
Senja
Senja 1
Just call me Joy from SERADA Garden
Joy
Joy 1
Just call me Juna from SERADA Garden
Juna
Juna 1
Just call me Rufus from SERADA Garden
Rufus
Rufus 1
Just call me Isaac from Serada Garden
Isaac
Isaac 1
Just call me Luiz from SERADA Garden
Luiz
Luiz 1

Just call me Stevie from SERADA Garden
Stevie
Stevie 1
Just call me Tyva from SERADA Garden
Hündin: tricolour
geb. 17.01.2020, 5:48
Geburtsgewicht: 214 Gramm
Girl 1
Just call me Ida from SERADA Garden
Hündin: tricolour
geb. 17.01.2020, 6:34
Geburtsgewicht: 258 Gramm
Girl 2
Just call me Senja from SERADA Garden
Hündin: tricolour
geb. 17.01.2020, 6:45
Geburtsgewicht: 228 Gramm
Girl 3
Just call me Joy from SERADA Garden
Hündin: tricolour
geb. 17.01.2020, 7:46
Geburtsgewicht: 172 Gramm
Girl 4
Just call me Juna from SERADA Garden
Hündin: tricolour
geb. 17.01.2020, 8:04
Geburtsgewicht: 212 Gramm
Girl 5
Just call me Rufus from SERADA Garden
Rüde: tricolour
geb. 17.01.2020, 6:10
Geburtsgewicht: 296 Gramm
Boy 1
Just call me Isaac from SERADA Garden
Rüde: tricolour
geb. 17.01.2020, 7:10
Geburtsgewicht: 260 Gramm
Boy 2
Just call me Luiz from SERADA Garden
Rüde: tricolour
geb. 17.01.2020, 7:23
Geburtsgewicht: 248 Gramm
Boy 3
Just call me Stevie from SERADA Garden
Rüde: tricolour
geb. 17.01.2020, 8:30
Geburtsgewicht: 280 Gramm
Boy 4
Die Mädels
Die Mädels
Die Jungs
Die Jungs
Alle Neune
Alle Neune
Nikita-Milo